https://www.engineeringwatches.com/ https://www.testwatches.com replica watches replica rolex https://www.deliverywatches.com attorneywatches https://www.hockeywatches.com/ https://www.sexbreitling.com breitling bentley replica brietling watch replica https://www.moneybreitling.com breitling watches replica https://www.newsbreitling.com brietling watch replica best replica breitling

Од долгогодишното работно искуство во изведба на електрични инсталации за домашни и странски инвеститори хронолошки би ги издвоиле следните објекти, а на сите неспоменати искрено им се извинуваме:

•    Француска хуманитарна организација ,,Екилибар,,
    - Специјален завод ,,Демир Капија,, Демир Капија
    - Старски дом ,,Сју Рајдер,, Битола
    - Герентолошки завод ,, 13 Ноември,, с. Злокуќани, Скопје
•    Хуманитарна организација ,,ЦРС,,
    - О.У ,,Екрем Чабеј ,, Тетово
•    Министерство за образование
    - О.У ,,Славчо Стојменски,, Виница
    - Завод за деца со оштетен слух ,,Кочо Рацин,, Битола
    - О.У ,,Зина Хани,, с.Велешта
•    А.Д ..Технометал Вардар,,
    - Дисконтен центар Маџари
    - Авто салон ,,Нисан,,
    - Реконструкција на котлара и машинска сала
•    А.Д ,,Годел,, Скопје одделение за паковање на Р.Е ,,Кланица со ладилник,,
•    ,,Никол-Ферт,, с.Николиќ Дојран; Производен погон за преработка на жица И производи од жица
•    ,,Правен факултет,, Скопје
•    Институт за белодробни заболувања и туберколоза ТБЦ Скопје
•    Ресторан ,,Езерце,, Градски парк Скопје
•    Далновод ТС 10/0,4 Кв и прозводен погон с.Љубојно
•    ..Електро Скопје,,
- ТС 10/0,4 Кв и далновод с. Крушопек и с. Коњари
•    ,,Вартекс,, ДТЦ Мавровка Изложбено продажен салон
•    ..Македонски телекомуникации,,
- Сателитска антена за врска УСА и Австралија
- ТКЦ Компјутерски центар
- Н.Н приклучоци на градски и приградски пошти
•    Хируршки клиники Скопје - Поврзување на ел.чилер(комора) за ладење
•    А.Д ,,Алкалоид,, Скопје  - Поврзување на ел.чилер(комора) за ладење
•    ГИА инженеринг - комплетни електроинсталатерски работи на повеќе станбено деловни објекти
•    А.Д ,,Скопски пазар,, комплетни електроинсталатерски работи и осветлување на повеќе маркети и пазари.
•    А.Д ,,Т-мобиле,, (МОБИМАК) Скопје - Врз основа на повеќе годишна соработка на ниво на Рамковен годишен договор имаме изведено многубројни електроинсталатерски работи (далноводи; трафостаници и Н.Н приклучоци) на базни и репетиторски станици во градски, приградски и рурални средини на цела територија на РМ.
•    А.Д ,,Пелагонија,, - Терминал и контрола на возила на граничен премин Деве Баир.
•    Рудник за олово и цинк ,,САСА,, Македонска Каменица- Комплетна реконструкција на ел.инсталации и осветлување и 10/0,4Кв Далновод и трафостаница.
•    ,, ЛИНЕА,, - Врз основа на долгогодишна соработка изведени се комплетни ел.инсталатерски работи на повеќе од 15 станбено деловни објекти.
•    А.Д ,,ХАЛК БАНКА,, (ИК Банка)
-  Главна дирекција - Нова Македонија
- банкомати, филијали и експозитури во Скопје, Гевгелија, Ресен, Струмица, Гостивар, и др. на територијата на РМ.
- Тековно одржување
•    А.Д ,, Стопанска банка,, Скопје
- Банкомати и филијали во Скопје, Тетово, Македонска Каменица, Куманово, Битола и др.
- Компјутерски центар - главна дирекција
- тековно одржување
•    Деловно станбен објект Принц 1 и Принц 2 Скопје; комплетна инсталација на 300 стана
•    Супермаркет и ресторан Принц
•    Хотел - Вила Алдинци со 60 апартмани
•    Сервис Петрол ДВНП Скопје Бензиска пумпа ,, Триангла,, Маџари Скопје
•    АС ОИЛ корисник ЛУКОИЛ бензинска пумпа Глумово Автопат Скопје - Тетово (мултифинкционален комплекс - бензиска пумпа, ресторан и сервис за возила)
•    А.Д ,,Жито Нама,, Свети Николе - Силос за жито и млин за брашно.
•    Проект на Влада на РМ - Гранит - Спортски сали во Скопје И Богданци.
•    Ники Градба - Станбена зграда во н.Хром Скопје
•    Балкан Недвижности - Станбена зграда во н.Влае Скопје
•    Оникс плус - Општинска зграда с.Јегуновце
•    Градежник Охрид - Деловно станбен комплекс Палата ЗУМ на ул.Пајко Маало
•    Исто така имаме изведено многубројни приватни станбено деловни објекти;  детски градинки;  производни погони и други објекти ширум Македонија.

    Нашето 27 годишно искуство на полето на изведба на електрични инсталации  и многубројните изведени објекти како и позитивните препораките од нашите клиенти се покана до Вас да оствариме успешна деловна соработка и заеднички да реализираме нови идеи и проекти.

Контакт

"ОМ" Д.О.О.Е.Л Скопје

Адреса: Ул. „Шуто Оризари” бб
Скопје, Р.  Македонија

Телефон:
+ 389 2 2650 550
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
   

 

Посетители

Вкупно посети 139373

Go to top